Security techniek Afdrukken

De ontwikkelingen van Security-techniek gaan in een sneltreinvaart en zijn zelfs voor professionals moeilijk bij te houden, laat staan voor iemand die er niet dagelijks mee bezig is. Als men informatie in wil winnen wordt men overspoeld met technische snufjes, vakjargon en mogelijkheden; The sky is the limit.

Om uw weg te kunnen vinden in dit woud van mogelijkheden kan Raaijmakers Risk Management u bijstaan. De werkwijze van Raaijmakers Risk Management is als volgt;

√ Met de opdrachtgever inventariseert Raaijmakers Risk Management het nut en noodzaak van de technische systemen. Tijdens de inventarisatie stelt Raaijmakers Risk Management vast welke functionaliteiten nodig c.q gewenst zijn op basis van wet– & regelgeving en op basis van de wensen van de opdrachtgever. Raaijmakers Risk Management voegt hierbij de eigen ervaring en expertise toe.

√ Op basis van de geïnventariseerde behoeften stelt Raaijmakers Risk Management een Programma van Eisen op. Hierbij gaat Raaijmakers Risk Management uit van het principe “Overdaad schaadt”, waarbij voorkomen wordt dat de opdrachtgever onnodig investeert in (te) dure systemen.

√ Op basis van het Programma van Eisen kunnen installateurs hun offerte uitbrengen. Raaijmakers Risk Management beoordeelt deze offertes en adviseert de opdrachtgever in het maken van een keuze.

√ De geselecteerde installateur stelt een implementatieplan op en Raaijmakers Risk Management beoordeelt dit plan op effectiviteit en haalbaarheid.

√ Raaijmakers Risk Management voert tijdens de implementatie controles uit op planning, uitvoering en kwaliteit. Waar afgeweken wordt van het implementatieplan zal Raaijmakers Risk Management bijsturen en waar nodig de opdrachtgever adviseren.

√ In aanwezigheid van Raaijmakers Risk Management levert de installateur de installaties op. Raaijmakers Risk Management stelt een opleveringsrapport op, waarin de eventuele opleverpunten vastgelegd worden. Met de installateur stelt Raaijmakers Risk Management vast hoe de eventuele opleverpunten opgelost worden en begeleidt verder dit traject.

√ Na de uiteindelijke oplevering past Raaijmakers Risk Management de instellingen en de mogelijkheden van de systemen zodanig aan dat de functionaliteiten zo effectief mogelijk benut worden en de geïnventariseerde behoeften behaald worden.

Raaijmakers Risk Management heeft geen bindingen met leveranciers van producten, beveiligingsbedrijven of installatiebedrijven. Hierdoor is het mogelijk om onpartijdig te blijven in de keuze van (beveiligings)oplossingen en kritisch te blijven op het gebied van prijs, kwaliteit en wijze van uitvoering.