Pre-employment Afdrukken

Zonder betrouwbare medewerkers kunnen bedrijven niet functioneren. Raaijmakers Risk Management is er van overtuigd dat maar weinig ondernemers of werkgevers dit statement aan zullen vechten. Helaas is in de media met enige regelmaat te lezen dat medewerkers zich schuldig maken aan malversaties in de meest brede zin van het woord. Niet alleen financiële schade (verlies van goederen of geld), maar ook imagoschade met als gevolg normvervaging of het verminderen van klandizie treden hierbij op.

Om u te wapenen tegen het in dienst nemen van onbetrouwbare medewerkers is het uitvoeren van een pre-employment onderzoek een probaat preventief middel. Eventuele tegenstrijdigheden of onbetrouwbaar handelen die tijdens een pre-employment onderzoek aan het licht komen, kunnen u doen besluiten niet met de beoogde kandidaat in zee te gaan of tenminste een stevig gesprek met diegene hierover te voeren.

 

Raaijmakers Risk Management voert een pre-employment onderzoek als volgt uit:

√ Intakegesprek met de opdrachtgever

√ Persoonlijk gesprek met de kandidaat, waarin deze diens Curriculum Vitae en achtergronden toelicht, de identiteit van de kandidaat wordt vastgesteld en de echtheid van diploma’s en getuigschriften wordt beoordeeld

√ Het aanvragen van een zogeheten ‘Verklaring omtrent het gedrag’ en BKR-registratie door de kandidaat zelf

√ Het raadplegen van publieke informatie over de kandidaat

√ Het persoonlijk interviewen van (een aantal) voormalige werkgevers of representanten hiervan

√ Het interviewen van de huidige werkgever of representant. Eventueel kan dit interview plaatsvinden als de eerder uitgevoerde stappen in het onderzoek geen aanleiding geven voor twijfel aan de integriteit van de kandidaat en er een terugkoppeling heeft plaatsgevonden tussen opdrachtgever en kandidaat

√ Het vastleggen van het pre-employment onderzoek in een rapportage

√ Het bespreken van de rapportage met de opdrachtgever

Een pre-employment onderzoek kan ook in een verkorte versie worden uitgevoerd. Dit kan bestempeld worden als een controle van het Curriculum Vitae, waarbij telefonisch informatie wordt ingewonnen bij (voormalige) werkgevers of representanten. De overige stappen worden dan door de opdrachtgever zelf uitgevoerd.

Negatieve uitlatingen over een kandidaat door een (voormalige) werkgever of representant zal Raaijmakers Risk Management te allen tijde verifiëren bij een tweede representant om te voorkomen dat een kandidaat onheus wordt bejegend of onterecht wordt beschadigd!