CRIME Securitymanagement® Afdrukken

CRIME Securitymanagement® is een door Jos Raaijmakers RSE RRM ontwikkelde securitymanagementmethodiek.

De stappen zijn als volgt;

C = Context bepalen
R = Risicoprofiel - Risicohouding - Risicogebieden bepalen
I   = Inventariseren en analyseren van risico's
M = Maatregelenpakket implementeren
E = Evaluatie & Monitoring

Deze methodiek leent zich voor het volledig integreren van securitymanagement in uw bedrijf en kan bovendien naadloos geintegreerd worden in (internationale) risicomanagementraamwerken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het tabblad 'Contact'.