Recherche Print
There are no translations available.

Algemeen
Raaijmakers Risk Management is een door het Ministerie van Justitie toegelaten Particulier Recherchebureau onder nummer POB1223.
Raaijmakers Risk Management hanteert de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB)

Raaijmakers Risk Management is volledig onafhankelijk bij het uitvoeren van onderzoeken, doorat Raaijmakers niet verbonden is aan een overkoepelende organisatie. Hierdoor kunnen onderzoeken zonder enige belangenverstrengeling uit worden gevoerd.


Verleden
Jos Raaijmakers heeft door zijn arbeidsverleden in bedrijfsbeveiligingsdiensten en bij een recherchebureau de nodige ervaring opgedaan op het gebied van het onderzoeken en bestrijden van fraude, zowel door interne als externe daders.
Diensten
Diensten die Raaijmakers Risk Management aanbiedt, zijn:
· Onderzoek naar (interne) derving door :
o Diefstal
o Verduistering
o Fraude / Bedrog
o Tijdfraude
· Schade-onderzoek:
o Toedracht
o Verzekeringsfraude
· Preventief onderzoek:
o Preventieve observatie
o Security-scan
o Pre-employment onderzoek
Aanpak
Een onderzoek begint met een intakegesprek met de opdrachtgever. Tijdens dit gesprek bepalen we de inzet van onderzoeksmethoden en van onderzoeksmiddelen. Verder zal tijdens het gesprek het doel van het onderzoek vastgesteld worden en een aantal praktische zaken besproken worden.
Op basis van de gegevens die in het intakegesprek verkregen zijn, stelt Raaijmakers Risk Management een Plan van Aanpak op en legt dit samen met een offerte voor aan de opdrachtgever. Na opdrachtverstrekking kan het onderzoek dan aanvangen.
Een intakegesprek is geheel vrijblijvend!