Beveiligingsdiensten Print
There are no translations available.

 

Raaijmakers Risk Management is door het Ministerie van Justitie toegelaten als particulier beveiligingsbedrijf onder nummer ND4626.


Beveiligingsdiensten bij uitval van het huidige beveiligingsbedrijf

 

Raaijmakers Risk Management richt zich met deze toelating op ad hoc beveiligingswerkzaamheden, welke kunnen zijn ontstaan bij uitval van de huidige dienstverlener door bijvoorbeeld faillissement, wanprestatie, diefstal door beveiligingsmedewerkers en dergelijke. In deze situaties kan Raaijmakers Risk Management zorgen voor de continuïteit van de beveiligingswerkzaamheden en u bijstaan in het kiezen voor een dienstverlener die deze werkzaamheden structureel zal gaan verrichten.

Tijdens deze tijdelijke periode zal Raaijmakers Risk Management, geheel in samenspraak met de opdrachtgever, de bestaande beveiligingsprocessen verbeteren en efficiënter maken. Deze verbeterde dienstverlening zal vervolgens aan de nieuw gekozen dienstverlener overgedragen worden. Indien gewenst kan Raaijmakers Risk Management na de overdracht ‘vinger aan de pols’ houden om de kwaliteit van de dienstverlening te blijven bewaken.

Structurele invulling van beveiligingsdiensten

Raaijmakers Risk Management levert structurele invulling van beveiligingsdiensten bij opdrachtgevers waar kwaliteit en ervaring een vereiste zijn. Raaijmakers Risk Management levert beveiligers in de leeftijd van 40+, welke hun 'wilde haren' kwijt zijn en zich volledig toeleggen op een kwalitatieve invulling van hun diensten.

Om te zorgen dat de beveiligers een kwalitatieve invulling van hun werkzaamheden kunnen leveren, accepteert Raaijmakers Risk Management alleen beveiligingsopdrachten welke een zinvolle invulling behoeven. Het is dus mogelijk dat Raaijmakers Risk Management na een intakegesprek afziet van de acceptatie van de opdracht.

Beveiligingsdiensten op het persoonlijke vlak

In zijn toelating heeft Jos Raaijmakers, eigenaar van Raaijmakers Risk Management, een aantekening voor persoonsbeveiliging. Dit houdt, naast opleidings- en ervaringseisen, in dat Jos deze beveiligingsdiensten ongeüniformeerd uit mag oefenen, zodat bij persoonlijke beveiliging dit op een onopvallende wijze uitgevoerd kan worden.